Sortland - Blåbyen - regionsenter i Vesterålen

Planprogram for Jennestad Uttaksområde til høring

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-9 m.fl., samt forskrift om konsekvensutredninger §§ 2 og 7, legges forslag til planprogram tilknyttet reguleringsplan med konsekvensutredning for grafitt i Jennestad uttaksområde, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
 
Høringen avsluttes torsdag 5. juni, og i den anledning innkalles det til folkemøte i Sortland 20. mai kl 18:00 i lokalene til tidligere Vikeidet Maskinførerskole i Vik.
 
Saksdokumentene er lagt ut til gjennomsyn i Servicetorget på Sortland rådhus i perioden 23.04.2014 – 05.06.2014 og er tilgjengelig via linken til høyre.
 
Norwegian Graphite AS
Org. no. 998 408 881
Telefon:     97 68 15 00
Telefax:     +44 20 79 00 36 16

 

 

 

Planprogram for Jennestad Uttaksområde

Vedtak i Sortland formannskap vedr. utlegging av planprogram

Eventuelle merknader til planen merkes "Planprogram Jennestad Uttaksområde" og sendes skriftlig til Norwegian Graphite på e-post til steve@NorwegianGraphite.com eller med post til:

Norwegian Graphite AS
c/o Steve Haugerud
Skytterveien 1B
8400 Sortland

© 2014 Norwegian Graphite AS. All rights reserved.

 N. Frydenlund Allè 6C, NO-8400 Sortland, Norway  •  Gen. inquiries tel. +47 97 68 15 00